สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- การวางแผนกำลังคน
- การสรรหา และ บรรจุแต่งตั้ง
- การดำเนินการด้านระเบียบวินัย
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
- การส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีความรู้ด้าน HR
- มีประสบการณ์ และ ไม่มีประสบการณ์
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และ มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับทุกฝ่าย
- มีความอดทนต่อแรงกดดันได้สูงทั้งภายในสายงานและนอกสายงานบังคับบัญชา
- มีความสามารถในการทำ KPI. ตามนโยบายองค์กร
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน
- ค่าข้าว
- รถรับส่ง
- ค่ากะ
- ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (เข้าทำงาน 1 เสาร์ ต่อ 1เดือน)
- อื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
สถานที่ทำงาน
ติดต่อ
คุณสายันณ์
02-848-4638-41 ต่อ 12
รายละเอียดอื่นๆ
จังหวัดสมุทรปราการ
งานในบริษัทเดียวกัน