สำหรับบริษัท
- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพที่เข้ามา
- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการเริ่มต้นกระบวนการ / ระยะ / การปิดระบบ
- ดำเนินการตรวจสอบชิ้นส่วนใหม่และการตรวจสอบคุณภาพ
- ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
- รับการปฏิเสธของลูกค้ายืนยันปัญหาช่วยตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง
- ติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบและวัด 7. ทำการศึกษา Gauge R&R
- ทำการศึกษาความสามารถของ cpk
- ทำการตรวจสอบการสอบเทียบอุปกรณ์วัดภายใน
- ประสานงานการสอบเทียบภายนอกของอุปกรณ์วัด
- บันทึกและรักษาบันทึกการตรวจสอบ
- รักษาเครื่องมือวัดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
- ช่วยฝึกอบรมบุคลากรด้านการผลิตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
- หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานของคุณ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวส.ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการพิจารณ
าเป็นพิเศษ
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ต้องมีความรู้เรื่องเครื่องมือการวัดงาน เช่น vernier calipers, micrometers, profile
projectors, gauges and testers.
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี(มีนายเป็นต่างชาติ) และใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ประจำฝ่ายผลิต ที่จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา
- เป็นพนักงานประจำรายเดือน
สวัสดิการ
ค่าเช่าบ้าน
ค่าครองชีพ
ค่ากะ
ค่าเดินทาง
ค่าอาหาร
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณสุวรัตน์ นาชัย
033-004-522
งานในบริษัทเดียวกัน