สำหรับบริษัท
- ขับรถโฟร์คลิฟท์
- บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทรนเนอร์
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานสัญญาจ้าง
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวส.ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ต้องมีความรู้เรื่องเครื่องมือการวัดงาน เช่น vernier calipers, micrometers, profile
projectors, gauges and testers.
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี(มีนายเป็นต่างชาติ) และใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ประจำฝ่ายผลิต ที่จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา
- เป็นพนักงานประจำรายเดือน
- มีใบรับรองการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
- มีประสบการณ์ในการขับรถยก Forklift อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์เปิด-บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทรนเนอร์
- สามารถทำงานเข้ากะหรือล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้
- มีความรู้เกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษา เครื่องยนต์
- ​มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทนและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
สวัสดิการ
ค่าเช่าบ้าน
ค่าครองชีพ
ค่ากะ
ค่าเดินทาง
ค่าอาหาร
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณสุวรัตน์ นาชัย
033-004-522
งานในบริษัทเดียวกัน