สำหรับบริษัท
ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน
- ลักษณะการจ้าง งานสัญญาจ้าง
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวส.ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ประจำฝ่ายผลิต ที่จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา
- เป็นพนักงานประจำรายเดือน
สวัสดิการ
ค่าเช่าบ้าน
ค่าครองชีพ
ค่ากะ
ค่าเดินทาง
ค่าอาหาร
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณสุวรัตน์ นาชัย
033-004-522
งานในบริษัทเดียวกัน