สำหรับบริษัท
- งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment, Selection & Introduction)
- งานพัฒนาบุคลากร (Training & Development)
- งานเอกสารการอบรมเกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- งานต่างด้าว (Visa / Work Permit) ติดต่อประสานงาน ตม.และกรมการจัดหางาน
- งานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
- ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
- ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเบื้องต้น
- มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
- can speak Mandarin.
สวัสดิการ
เบี้ยเลี้ยงอาหารกลางวัน
ค่าเดินทาง
เบี้ยขยัน
เบี้ยเลี้ยงกะ
ชุดยูนิฟอร์ม
safety shoe
ประกันอุบัติเหตุ
โบนัสจากยอดการผลิต Performance Bonus
โบนัสประจำปี Annual Bonus
สถานที่ทำงาน
ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณชุปานันท์ฎา
033-080-999 ต่อ 223
งานในบริษัทเดียวกัน