สำหรับบริษัท
- ซ่อมแซมหรือสร้างอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลทำเบิกเครื่อมมือช่าง
- จัดทำเอกสารและรายงานแก่ผู้มีอำนาจ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า , เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เชื่อมไฟฟ้าและอากอนได้
- มีประสบการเชื่อมเหล็กและเสตนเลส
- สามารถเดินสายไฟฟ้าได้ และมีความรู้ด้านงานไฟฟ้า
- มีกว่าคิดริเริ่มในการซ่อมแซมโดยไม่ต้องสั่ง
- รู้เครื่องจักรพื้นฐานภายในโรงงาน
- หากมีประสบการภายในโรงงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หอพักโรงงาน
สถานที่ทำงาน
โรงงานเลาขวัญ อำเภอพนมทวน ตำบลหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี
ติดต่อ
คุณชวิศร์ เจนวิถีสุข
095-801-8203