สำหรับบริษัท
- ควบคุมเครื่องจักรผลิตน้ำมะพร้าว
- ควบคุมเครื่องบรรจุ
- ควบคุมเครื่องฆ่าเชื้อ
- บันทึกข้อมูลการผลิต
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
จบการศึกษา ปวส.เครื่องกล, อุตสาหการ, เทคโนโลยีการผลิต, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 2-3ปี ด้านการผลิตโรงงานอาหาร, เครื่องดื่ม หรืออื่นๆ
สามารถทำงานเป็นกะได้, มีความรับผิดชอบในงาน
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- โบนัส(ตามผลประกอบการและผลงาน)
- ปรับค่าจ้างประจำปี, ปรับตำแหน่ง
- ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิต
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- กองทุนทดแทน
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ทุนการศึกษาบุตร
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
- ของเยี่ยมไข้
- เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
- เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
- ชุดฟอร์ม
- เบี้ยขยัน
- ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 6-14 วัน
- การส่งเสริมพัฒนาการฝึกอบรม ฝึกทักษะ
- หยุดเสาร์เว้นเสาร์ Manager หยุดเสาร์-อาทิตย์
สถานที่ทำงาน
โรงงานบัานแพ้ว ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณกนกวรรณ (ฝน)
034-481-821 ต่อ 106, 062-879-6262
งานในบริษัทเดียวกัน