สำหรับบริษัท

Admin ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร บัตรสมาชิก Mcard

สแกนเอกสารเข้าระบบ จัดทำเป้นรูปแบบ Soft File สมาชิก M Card
ตรวจสอบข้อมูลหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีความระเอียดรอบคอบ
ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาทำงาน 09.00 - 18.00 น. (สัญญาจ้าง 5เดือน)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 13,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- วุฒิ ปริญญาตรี
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- พิมพ์ดีด ไทย-อังกฤษได้
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
The Mall รามคำแหง ถ.รามคำแหง
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
02-858-5082
ปิดรับสมัคร
งานในบริษัทเดียวกัน