สำหรับบริษัท
- ดำเนินงานด้านการตลาด ร่วมทีมการตลาดในการผลักดันยอดขายและบริหารโครงการทั้งราชการและเอกชน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, นิเทศศาสตร์ , บริหารธุรกิจบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
- มีวุฒิภาวะ สุขุม มีไหวพริบ
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ อาทิ
- การรับบรีฟ การคำนวนต้นทุน การ·กำหนดระยะเวลาดำเนิน
- งานแต่ละส่วน การจัดงานอีเว้นท์ การสรุปและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานอีเว้นท์ที่หลากหลาย อาทิ
- สัมมนา คอนเสิร์ต นิทรรศการ งานกีฬา งานเลี้ยง งานมอบ
- รางวัล ฯลฯ มากกว่า 2 ปี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
- หากมีลูกค้าในความดูแลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ประกันสังคม
- ทำงาน 5 วัน
- กองทุนเลี้ยงชีพ
- โบนัสตามผลประกอบการ
สถานที่ทำงาน
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณ วรรณชนก บุญสม (แพท)
02-319-6495
งานในบริษัทเดียวกัน