สำหรับบริษัท
- รวมรวมข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยงานด้านวางแผนและบริหารงานศึกษาวิจัย
- รวบรวมและติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด
- ช่วยงานด้านการประมวลผล วิเคราะห์ จัดทำรายงานผลการศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, การตลาดดิจิทัล, สถิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การเงิน
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
- คณะ/สาขา เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, สถิติ, สถิติประยุกต์, การวิจัย, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เคยมีประสบการณ์ด้านการวิจัย / ผู้ช่วยนักวิจัย
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมทางสถิติ เช่น STATA, SPSS, E-View
- สามารถใช้โปรแกรมการสำรวจทางออนไลน์
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
- วันพักร้อน
- โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานรายบุคคล)
สถานที่ทำงาน
ทำงานที่ : อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 19
วันเวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์
การเดินทาง : BTS ลงสถานีพญาไท ประตูทางออกที่ 1
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-216-5498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
รายละเอียดอื่นๆ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-2165498 ต่อ 134
งานในบริษัทเดียวกัน