สำหรับบริษัท
- ทำงานด้านเอกสารบัญชี และ พิมพ์งานทั่วไป
- ตรวจเช็คงานเอกสาร , ยื่นภาษี ภงด., ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีรายปี และอื่นๆ
- บันทึกงาน ปริ้นเอกสาร และจัดเก็บงานเป็นระบบ
- บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ , ลูกหนี้ , ค่าใช้จ่าย , งานอื่นๆ
- ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โปรแกรมเอ็กเพส และที่เกี่ยวเนื่องงาน
- พูดติดต่อประสานงาน กับลูกค้าได้ และแผนกอื่นๆ ได้
- อื่นๆ (งานด้านเอกสารทั่วไปตามได้รับมอบหมาย)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างของบริษัท
สถานที่ทำงาน
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณซู
062-629-8359