สำหรับบริษัท
- รับผิดชอบงานด้าน ทำตัวอย่างสีทดสอบ
- ทดสอบตัวอย่างสีทดสอบ ตามรายการทดสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน
- ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการทดสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือ ปวช.
- มีประสบการณ์ทำงาน ด้านแต่งสี ผสมสี พ่นสี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพศชายไม่มีพันธะทางทหาร
- มีความขยัน อดทน และมุ่งมั่นในการทำงาน
- สามารถปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สวัสดิการ
- ทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)
- ค่าทำฟัน
สถานที่ทำงาน
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
Mr.Phatthra Kitpayuck
086-778-6877