สำหรับบริษัท
- จัดทำเอกสารในการส่งออกของสินค้า
- ประสานงานกับลูกค้าและแผนกต่างๆ
- ตรวจเช็คสินค้า
- ดูเส้นทางที่รถต้องวิ่งนำสินค้าไปส่ง
- ควบคุมดูแลรถส่งสินค้า
- แก้ไขปัญหาในงานเบื้องต้น
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การจัดการโลจิสติกส์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้เรื่องจัดตารางรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสามารถเริ่มงานได้ทันที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถได้
- สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- บ้านพักพนักงาน(เฉพาะตำแหน่ง)
- ประกันสังคม
- รถรับส่ง (สายชลบุรี - บ้านบึง)
- เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- ฝึกอบรมพัฒนา
**สวัสดิการพื้นฐานตามที่กฏหมายกำหนด**
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณเบญจวรรณ
038-110-868
งานในบริษัทเดียวกัน