สำหรับบริษัท
- เขียนแบบ ออกแบบ โครงสร้าง ชิ้นส่วนงานคอนกรีตและผนังอาคารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การก่อสร้าง, วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ, วิศวกรรมโยธา, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง - ชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์/โยธา/ก่อสร้าง/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- บ้านพักพนักงาน(เฉพาะตำแหน่ง)
- ประกันสังคม
- รถรับส่ง (สายชลบุรี - บ้านบึง)
- เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- ฝึกอบรมพัฒนา
**สวัสดิการพื้นฐานตามที่กฏหมายกำหนด**
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณเบญจวรรณ
038-110-868
งานในบริษัทเดียวกัน