สำหรับบริษัท

ช่างซ่อมบำรุง (เมคคาทอร์นิกส์-ไฟฟ้า) (รับสมัครด่วน)

- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
- ซ่อมบำรุงทั่วไป
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย
- วุฒิ ปวส. เท่านั้น สาขาเมคคาทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความรู้ในการซ่อมเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี
- มีความขยัน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ
- ประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี
- มีความสามารถซ่อม Plant ปูนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- บ้านพักพนักงาน(เฉพาะตำแหน่ง)
- ประกันสังคม
- รถรับส่ง (สายชลบุรี - บ้านบึง)
- เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- ฝึกอบรมพัฒนา
**สวัสดิการพื้นฐานตามที่กฏหมายกำหนด**
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณเบญจวรรณ
038-110-868
งานในบริษัทเดียวกัน