สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (เพศชายเท่านั้น)

- เช็คความเรียบร้อยของชิ้นงานก่อนเข้าเก็บในคลังสินค้า
- คอยประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า
- เช็คความเรียบร้อยของสินค้า ว่ามีของพร้อมส่งให้ลูกค้า
- ทำรายงานแจ้ความเสียหายเมื่อมีสินค้าเสียหายในคลังสินค้า
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา การก่อสร้าง, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุ20 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าพิจารณาเป็นพิเศษ
- จบสาขา โยธา ก่อสร้าง สถาปัตย์ พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีที่พักอาศัยอยู่ อ.บ้านบึง พิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- บ้านพักพนักงาน(เฉพาะตำแหน่ง)
- ประกันสังคม
- รถรับส่ง (สายชลบุรี - บ้านบึง)
- เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- ฝึกอบรมพัฒนา
**สวัสดิการพื้นฐานตามที่กฏหมายกำหนด**
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณเบญจวรรณ
038-110-868
งานในบริษัทเดียวกัน