สำหรับบริษัท
- ใช้โปรแกรม Auto cad ได้
- ดูแลเรื่องกำลังการผลิต
- จัดทำแผนการผลิตส่งให้หัวหน้าแผนก วางแผนการผลิต
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา การก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- การศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา , ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- บ้านพักพนักงาน(เฉพาะตำแหน่ง)
- ประกันสังคม
- รถรับส่ง (สายชลบุรี - บ้านบึง)
- เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- ฝึกอบรมพัฒนา
**สวัสดิการพื้นฐานตามที่กฏหมายกำหนด**
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณเบญจวรรณ
038-110-868
งานในบริษัทเดียวกัน