สำหรับบริษัท
- ดูแลคิวคนไข้แผนผู้ป่วยนอก
- ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษาคนไข้
- เจาะเลือด, ล้างแผล
- เตรียมยาฉีด, ฉีดยา, จ่ายยา
- ดูเครื่องมือทางการแพทย์
- คุมสต็อกยา, จัดทำรายงาน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศหญิง หรือ transwoman อายุไม่เกิน 40 ปี
- อัธยาศัยดี, มนุษยสัมพันธ์ดี
- รักงานบริการ
- เปิดกว้างกับความหลากหลายทางเพศ
- ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง
- ค่าใบประกอบวิชาชีพ
สถานที่ทำงาน
โกลฟ คลินิก
ติดต่อ
คุณไพฑูรย์
02-219-3092, 09-2414-9254
รายละเอียดอื่นๆ
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
- ทดลองงาน 4 เดือน
- ช่วงทดลองงานวันหยุด 6 วันต่อเดือน
- ผ่านการทดลองงาน 8 วันต่อเดือน