สำหรับบริษัท
ติดต่อลูกค้าเพื่อรับข้อมูลมาออกแบเครื่องจักร และวิศวกรรมทั่วไป
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ประสบการณ์ 0-2 ปี
สวัสดิการ
เบี้ยขยันประจำเดือน
เบี้ยเลี้ยงออกไซต์งาน
โบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณไพศาล พูลผล
02-758-1956
งานในบริษัทเดียวกัน