สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / หัวหน้าแผนกบัญชี (รับสมัครด่วน)

- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
- หากเคยใช้โปรแกรม Express และOracle จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลางาน 8.00-18.00
สวัสดิการ
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และภาษีที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำและรวบรวมนำส่งภาษี ตามเวลาที่กำหนด เช่นภธ.40, ภพ.36, ภงด.54
3. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน บันทึกรายการทรัพย์สิน รวมถึงการตัดจำหน่าย คำนวณค่าเสื่อมราคา
4. ตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดประกอบงบดุลที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ตามกำหนดเวลา
6. จัดทำใบสำคัญที่เกี่ยวข้อง คำนวณดอกเบี้ยค้างจ่าย-ค้างรับ
สถานที่ทำงาน
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

วิธีการเดินทาง
BTS บางหว้า , MRT หลักสอง ต่อด้วยรถเมล์ประจำทาง สาย 80, 81, 84, 123
ติดต่อ
คุณนภดล / คุณชัยยพล / คุณเบญจรักษ์ / คุณกัลยาภัสร์
02-421-2160-9
รายละเอียดอื่นๆ
ติดต่อ
คุณชัยยพล
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์
โทรศัพท์ : 02-421-2160-9 ต่อ 1408 ,1409 ,1421 / 063-903-3257
งานในบริษัทเดียวกัน