สำหรับบริษัท
- ติดต่อประสานงานลูกค้า เพื่อขายผลิตภัณฑ์ทางด้านซอฟต์แวร์
- หาลูกค้ารายใหม่ และติดตามลูกค้า โดยสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้
- ทำรายงานยอดขาย และสรุปผลงานขายในแต่ละเดือน
- ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้า
- แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสนับสนุนทีมขายเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการธุรกิจทั่วไป, การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การบริหารทั่วไป, โฆษณาและการสื่อสารการตลาด
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
ชาย / หญิงอายุ 25-40 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
รักงานบริการ บุคลิกดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีการพูดและการสื่อสารที่ดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
- วันลาพักร้อน
- โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานรายบุคคล)
สถานที่ทำงาน
** ทำงานที่ : อาคารพญาไทพล่าซ่า ชั้นที่ 19
** วันเวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์
** การเดินทาง : BTS ลงสถานีพญาไท ประตูทางออกที่ 1
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-216-5498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
งานในบริษัทเดียวกัน