สำหรับบริษัท
- ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา การตลาด
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- Graphic design
-Multimedia
- มีประสบการณ์ด้านติดต่อประสานงาน
- มีความพื้นฐานบัญชีทั่วไป
- มียานพาหนะส่วนตัว / รอบรู้เส้นหา กรุงเทพและปริมณฑล
- บุคลิก คล่องแคล่ง มีไหวพริบ
- (ถ้ามีประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ รับพิจารนาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ค่าน้ำมันรถ
- ค่าสึกหรอรถยนต์
สถานที่ทำงาน
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ
คุณจิรนันท์
02-9205813-15
งานในบริษัทเดียวกัน