สำหรับบริษัท
- ดำเนินการตามกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของบริษัทฯ
- ขัดเกลาเนื้อหาออนไลน์และให้คำแนะนำสำหรับการใช้ช่องทางที่มีอยู่และในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาและแจกจ่ายเนื้อหาเพื่อส่งเสริมแคมเปญผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์
- ทำงานร่วมกับทีมการตลาดเพื่อประเมินผลลัพธ์ของแคมเปญ
- ประเมินผลตอบรับเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารดิจิทัลและพัฒนาแผนเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการขายผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, การตลาดดิจิทัล, โฆษณาและการสื่อสารการตลาด
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- มีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะ เจรจาต่อรอง
- มีทักษะการใช้ Social Media และการวางแผนการตลาดออนไลน์
- มีความเป็นผู้นำ คิดล่วงหน้า วิเคราะห์และวางแผนได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
- วันลาพักร้อน
- โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานรายบุคคล)
สถานที่ทำงาน
128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง เอ,บี ถ.พญาไท กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร 02-216-5498 ต่อ 134 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-216-5498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
งานในบริษัทเดียวกัน