สำหรับบริษัท
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
ไม่จำกัดเพศ
มีความรู้เกิ่ยวกับเครื่องจักรกลเป็นอย่างดี
พูด อ่าน เขียนภภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณไพศาล พูลผล
02-758-1956
รายละเอียดอื่นๆ
รับข้อมูลความต้องการจากลูกค้ามาออกแบบ เพื่อนำเสนอกับลูกค้า
งานในบริษัทเดียวกัน