สำหรับบริษัท
- วางแผนและให้คำแนะนำทางการเงินครบวงจรแก่ลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่หลากหลาย
- ติดตามเเละอัปเดต ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับลูกค้า
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของลูกค้าให้ตรงกับเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ
- วิเคราะห์ความเสี่ยงและเปรียบเทียบเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
- วางกลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับทีมนักวางแผนการเงินมืออาชีพ
***ทางบริษัทสนับสนุน และจัดให้มีการเรียนรู้การเป็นนักวางแผนการเงิน โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถ
รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมต่างๆ ในการพัฒนางานในตำแหน่งที่ปรึกษาการเงินอยู่เสมอ***
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- อายุ 24- 45 ปี
- สนใจด้านการเงินและการลงทุน
- มีใจรักการบริการ เเละพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
- มีใบอนุญาติ Single License (หรือสอบ Single License ภายหลัง)
สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสไตรมาส / ประจำปี
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
สถานที่ทำงาน
388 อามีโก้ทาวเวอร์ (Amigo Tower) ชั้น 20 โซน B ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อ
คุณภัสสร แซ่ฮ้อ (แคท)
097-0690480