สำหรับบริษัท
- ประสานงานกับบริษัทลูกค้า
- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน
- จัดทำค่าจ้างเงินเดือน
- ทำเอกสารการวางบิล กับบริษัทลูกค้า
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
เพศ หญิง เท่านั้น
อายุ 28 – 38 ปี
- บุคลิก สัดส่วนที่เหมาะสม
- ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
- มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่าน้ำมัน, ค่าเดินทาง
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- การฝึกอบรม
- ยูนิฟอร์ม
- สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน
สถานที่ทำงาน
ประจำ บริษัท Fujikura DDK (Thailand) Ltd.
ติดต่อ
คุณฐิติพร รื่นกลิ่น
02-914-7738
รายละเอียดอื่นๆ
ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพื่อรองรับการขยายงานและการเติบโตก้าวหน้าของบริษัทฯ
งานในบริษัทเดียวกัน