สำหรับบริษัท
- ดูแลรับผิดชอบการปรุงอาหาร ตาม Recipe ที่กำหนดไว้
- ควบคุมตรวจสอบความสดของอาหาร ความสะอาดตามหลักโภชนาการ
- จัดทำเอกสารต้นทุนและอาหารให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- วุฒิ ม. 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- สามารถทำอาหารยุโรป/จีน (ติ๋มซำ) ได้
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- อาหารฟรี 1 มื้อ
- ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลืองานพิธีต่างๆ
- ปรับเงินเดือน / ตำแหน่ง
- ค่าความสามารถ
สถานที่ทำงาน
โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ติดต่อ
คุณธนัษฐ์ มั่นเกษตรกิจ
055-247800-14
งานในบริษัทเดียวกัน