สำหรับบริษัท
ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรภายในอาคารและสำนักงานตามแผนงาน รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา อิเล็กทรอนิกส์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ระบบสาธารณูปโภคในอาคารสำนักงาน เช่น ระบบปรับอากาศ,ไฟฟ้า ประปา งานเชื่อม เป็นต้น
- มีความรู้ระบบแอร์ชิลเลอร์
- มีความกระตืน รือร้น มีใจรักงานบริการ
- สามารถแก้ปัญหาหน้างานได้
สวัสดิการ
- อาหารฟรี 1 มื้อ
- ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลืองานพิธีต่างๆ
- ปรับเงินเดือน / ตำแหน่ง
- ค่าความสามารถ
สถานที่ทำงาน
โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ติดต่อ
คุณธนัษฐ์ มั่นเกษตรกิจ
055-247800-14
งานในบริษัทเดียวกัน