สำหรับบริษัท
- สนับสนุนงานหัวหน้าฝ่ายในด้าน
- ติดตามเป้าหมายคุณภาพประจำเดือน (KPI)
- จัดทำสรุปและดูแลควบคุม เอกสาร ของแผนกควบคุมคุณภาพ (inspection, Cp&Cpk.)
- ดูและประสานงานเรื่องการตอบกลับเอกสารด้านคุณภาพจากลูกค้า (Corrective and preventive action)
- ดูแลการส่งสอบเทียบเครื่องมือวัด (calibration)
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- วุฒิ ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขา วิศวะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
- ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- มีตรรกกะความคิดที่ดี เป็นระบบ และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
- ควรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน)
- มีความรู้ในระบบมาตรฐาน ISO 9001, IATF 16949
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมคุณภาพ หรือในอุตสาหกรรมยานยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีไหวพริบในการทำงาน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการสื่อสาร
สวัสดิการ
- กองทุนสะสมทรัพย์
- โบนัสประจำปี
- ค่าน้ำมันรถ และค่าโทรศัพท์ (สำหรับ Sale)
- ประกันสังคม
- ส่งอบรมภายนอก
- งานเลี้ยงปีใหม่
- รางวัลพนักงานดีเด่น
สถานที่ทำงาน
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณศันสนีย์ มนัสศิลา
02-420-9774