สำหรับบริษัท
Develop graphic standards and layouts, select visuals, collaborate in the development of ad copy.
Develop creative design concepts that meet the business and brand.
Responsible for creating, enhancing, and articulating the brand.
Contributing ideas and design artwork to the overall brief.
Bring new creative ideas to our products.
Coordinate with Marketing to support all graphic design.
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การออกแบบกราฟิก, การออกแบบปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย , การออกแบบผลิตภัณฑ์
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 24 - 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาออกแบบนิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีอัธยาศัยดี ชอบการเรียนรู้สามารถใช้โปรแกรม Photoshop / illustrator ในการออกแบบงาน Graphic ต่างๆ
มีความรู้ด้านการออกแบบและตกแต่งภาพ
มีความเข้าใจในงานด้านสื่อโฆษณา
มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบในหน้าที่ ตรงต่อเวลา
มีความทันสมัย ติดตาม Trend ต่างๆ และเข้าใจสื่อด้าน Social media
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง เอ,บี ถ.พญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-2165498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข) ต่อ 134
งานในบริษัทเดียวกัน