สำหรับบริษัท
- วิเคราะห์และวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการกำหนดส่งของลูกค้า
- ควบคุมและรายงานการผลิต และรักษาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง จัดทำแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดกับงานผลิตและควบคุมคุณภาพ
- กำหนดเป้าหมายและนโยบายของส่วนวิเคราะห์และวางแผนการผลิตเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
- การใช้โปรอกรม คอมพิวเตอร์
- ISO 9001:2015 (ข้อกำหนด และ Internal Audit) ,Document Control, ระบบบำบัดน้ำ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโลหการและวัสดุ, วิศวกรรมไฟฟ้า , เคมี
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร
- ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณทิพาพร บุญโยประการ
038-195-171