สำหรับบริษัท
มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงาน และวางแผนการทำงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าของงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง / สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้างานได้
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 14,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย อายุ 25-45 ปี
- มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิปวช. / ปวส. หรือไม่มีวุฒิ แต่ขอให้มีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
1.เงินเบิกล่วงหน้า
2.โอที
3.เงินโบนัสตามโครงสร้างบริษัท
4.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ (สำหรับวันที่ออกหน้างาน)
สถานที่ทำงาน
ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ติดต่อ
คุณอุ๊
098-289-3391
งานในบริษัทเดียวกัน