สำหรับบริษัท
- ออกแบบ Infographic, graphic, สื่อโฆษณาต่างๆ บนเว็บไซต์ https://mekhanews.com/ และโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
- มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Ps, Ai
- หากสามารถทำงาน Motion Graphic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- สามารถจบงานได้ด้วยตัวเอง
- มีความรับผิดชอบสูง อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
- ทำงานล่วงเวลาได้
- ยินดีรับเด็กจบใหม่
- มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบกราฟิก และตีโจทย์คอนเซ็ปต์ของงานออกแบบกราฟิก
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และสามารถทำงานได้หลากหลาย (Multi-Tasks)
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เรียนรู้เร็ว รอบคอบ และใส่ใจในรายละเอียดของงาน
- มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
- หากสามารถทำงาน Motion Graphic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
082-429-1979
รายละเอียดอื่นๆ
การเดินทาง
- รถส่วนตัว
- รถไฟฟ้า MRTลาดพร้าว, MRTรัชดาภิเษก