สำหรับบริษัท

จป.วิชาชีพ - ก่อสร้าง (ต่างจังหวัด) (รับสมัครด่วน)

- ประเมินความปลอดภัยและดูแลความปลอดภัยในการดำเนินงาน
- วิเคราะห์ความปลอดภัยและอันตรายจากการทำงาน
- ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ในด้านความปลอดภัยทางการก่อสร้าง(ประจำไซต์งาน)
- จบปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายให้ปฏิบัติงาน
- มีใบอนุญาตฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- สามารถฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
- สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้
สวัสดิการ
ปรับหลังทดลองงาน 3 เดือน
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือต่างๆ
ตรวจสุขภาพ
งานเลี้ยงปีใหม่
โบนัส
ปรับเงินเดือนประจำปี
และอื่นๆตามกฏหมายกำหนด
สถานที่ทำงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ติดต่อ
คุณสำรวย ธรรมรักษา
061-823-3100, 061-823-3104
งานในบริษัทเดียวกัน