สำหรับบริษัท
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์และวิเคราะห์ผล
- ดูแลสื่อ social ที่ใช้เป็นช่องการการสรรหา เช่น Facebook Page, Website เป็นต้น

2. งานกิจการพนักงาน
- จัดทำข้อมูลและตรวจสอบ Time Attendance เพื่อจ่ายค่าจ้างพนักงาน
- การเบิกจ่ายสวัสดิการบริษัทฯ
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- งานประกันสังคม
- ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมบังคับคดี, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย-หญิง อายุ 24-30 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการด้านงาน Recruitment หรือที่เกี่ยวข้องกับงาน HR ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งานได้
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับงานได้
- เป็นผู้ที่มีความ Positive Thinking and imaginative, Service minded, Crative Thinking, Willing to Learn.
- สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ได้
- เพศหญิง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ปรับหลังทดลองงาน 3 เดือน
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือต่างๆ
ตรวจสุขภาพ
งานเลี้ยงปีใหม่
โบนัส
ปรับเงินเดือนประจำปี
และอื่นๆตามกฏหมายกำหนด
สถานที่ทำงาน
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณสำรวย ธรรมรักษา
061-823-3100, 061-823-3104
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
สามารถเดินทาง เส้นวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 และแจ้งวัฒนะ ซอย 1 ขึ้นรถไฟฟ้า ลงวัดพระศรีมหาธาตุ มาทางเส้นแจ้งวัฒนะ ซอย 1 แยก 13
งานในบริษัทเดียวกัน