สำหรับบริษัท

ธุรการเครื่องจักรและซ่อมบำรุง (ต่างจังหวัด)

- รับผิดชอบงานด้านธุรการ การประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน
- บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ลงในระบบพร้อมจัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ
- รับเรื่องแจ้งซ่อม , ออกใบแจ้งซ่อม , ออกใบสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ของแผนก
- รับผิดชอบงาน และดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การจัดการ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปวช-ป.ตรี. สาขาการจัดการหรือที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี (word, Excel, Powerpoint)
- มีประสบการณ์มีความรู้เรื่องอุปกรณ์ช่างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้
สวัสดิการ
ปรับหลังทดลองงาน 3 เดือน
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือต่างๆ
ตรวจสุขภาพ
งานเลี้ยงปีใหม่
โบนัส
ปรับเงินเดือนประจำปี
และอื่นๆตามกฏหมายกำหนด
สถานที่ทำงาน
ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ติดต่อ
คุณสำรวย ธรรมรักษา
061-823-3100, 061-823-3104
งานในบริษัทเดียวกัน