สำหรับบริษัท
- ประสานงานกับบริษัทลูกค้า
- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน
- จัดทำค่าจ้างเงินเดือน
- ทำเอกสารการวางบิล กับบริษัทลูกค้า
- งานสรรหาพนักงาน
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, บัญชีบัณฑิต, หรือที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- อายุ 28 – 38 ปี
- บุคลิก สัดส่วนที่เหมาะสม
- ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
- มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (เฉพาะ V-look up)
สวัสดิการ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ
- โบนัสไตรมาส
- ยูนิฟอร์ม
- ค่าเดินทาง
- สวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
สถานที่ทำงาน
ผู้สมัครสามารถสอบถามเขตพื้นที่ดังนี้
ระยอง, สมุทรปราการ ปทุมธานี (นวนคร)
ติดต่อ
คุณฐิติพร รื่นกลิ่น
02-914-7738
งานในบริษัทเดียวกัน