สำหรับบริษัท
- เขียนโปรแกรม PLC ได้
- ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ตู้ไฟ
- สามารถออกต่างจังหวัด+พร้อมพักต่างจังหวัดได้และตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- ไม่จำกัดอายุ
- ไม่จำกัดเพศ
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการอื่น ๆ (สอบถามข้อมูลในวันสัมภาษณ์งานได้)
สถานที่ทำงาน
ตำบลลำไพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ
คุณทิว
021941533
รายละเอียดอื่นๆ
ติดต่อได้โดยตรง 083 5555422 คุณตั้ม