สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลธนาคาร Thai-English ประจำพระราม3

รับเรื่อง ให้ข้อมูล แก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธนาคาร ประจำสำนักงานพระราม 3
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ถ้ามีประสบการณ์ อาจมีค่าประสบการณ์เพิ่มเติม)
- ทำงาน 5วัน/สัปดาห์
- ทำงานเป็นกะได้

English เงินเดือน 20,500บาท // Thai เงินเดือน 15,000บาท
(ยังไม่รวม OT และ ค่ากะ )
หมายเหตุ พนักงานภาษาอังกฤษ Toiec 600คะแนนขึ้นไป
สวัสดิการ
- ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าทักษะ (ขึ้นอยู่กับโครงการของลูกค้า)
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
สถานที่ทำงาน
อาคารกรุงศรีสำนักงานใหญ่พระราม3 (สาธร)
ติดต่อ
คุณวันวิสา เชื้อเอี่ยม
064-845-8517
งานในบริษัทเดียวกัน