สำหรับบริษัท

Supervisor ฝ่ายผลิต ประจำที่โรงงานสมุทรสาคร (รับสมัครด่วน)

- วางแผนกำลังการผลิตในแต่ละวัน
- วางแผนกำลังคนในการผลิต
- ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ดูเรื่องปริมาณ คุณภาพ และของเสียจากการผลิต
- สรุปรายงานการผลิตในแต่ละวัน
- ตรวจเช็คการทำโอทีในแต่ละวัน
- เรื่องเอกสารต่างๆในแผนก
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา การจัดการอุตสาหกรรม, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย /หญิง
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
- อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
- สามารถตัดสินใจได้
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- มีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้
- มีภาวะการเป็นผู้นำ
- สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
- หากมีประสบการณ์ด้านsupervisor การผลิตมา รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าความร้อน
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับงานขาย)
- ค่าน้ำมัน/ ค่าเสื่อมยานพาหนะ (สำหรับงานขาย)
- ชุด Uniform
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสรรค์สรรประจำปี
- วันหยุดประเพณี
- ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ (Office)
- เงินช่วยเหลือ ฯลฯ
สถานที่ทำงาน
ในนิคมเอกชน ว.ลานมี ก่อนถึงวัดชัยมงคงทางไปบ้านแพ้ว
ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณพชรพล
02-338-1155-7, 086-378-6964
งานในบริษัทเดียวกัน