สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่ QC ประจำที่โรงงานสมุทรสาคร ด่วนมาก!!!

- สุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้า
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- ออกใบQCให้กับลูกค้า
- ดูการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา การจัดการอุตสาหกรรม, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย /หญิง
- วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้าน QC ,QA มารับพิจารณาพิเศษ
- อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นไป ไม่เกิน 35ปี
- สามารถตัดสินใจได้
- มีความละเอียดรอบครอบ
- มีความละเอียดรอบครอบ
- เป็นคนขยัน อดทน
- สามารถทนแรงกดดันจากการทำงานได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word ,Excel Email, และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าความร้อน
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับงานขาย)
- ค่าน้ำมัน/ ค่าเสื่อมยานพาหนะ (สำหรับงานขาย)
- ชุด Uniform
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสรรค์สรรประจำปี
- วันหยุดประเพณี
- ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ (Office)
- เงินช่วยเหลือ ฯลฯ
สถานที่ทำงาน
ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณพชรพล
02-338-1155-7, 086-378-6964
งานในบริษัทเดียวกัน