สำหรับบริษัท

เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำที่โรงงานสมุทรสาคร (รับสมัครด่วน)

- สรรหาพนักงาน
- คีย์ใบลาของพนักงาน
- คีย์โอทีพนักงาน
- เอกสารด้านประกันสังคม
- ปฐมนิเทศพนักงานที่เข้างานใหม่
- ทำ KPI แผนก
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย /หญิง
- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
- อายุตั้งแต่ 22 ขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีรถยนต์หรือสามารถขับรถยนต์ได้
- กล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออก
- มีภาวะเป็นผู้นำที่ดี
- สามารถปกปิความลับได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา
- ค่ากะ
- ค่าความร้อน
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับงานขาย)
- ค่าน้ำมัน/ ค่าเสื่อมยานพาหนะ (สำหรับงานขาย)
- ชุด Uniform
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสรรค์สรรประจำปี
- วันหยุดประเพณี
- ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ (Office)
- เงินช่วยเหลือ ฯลฯ
สถานที่ทำงาน
นิคมเอกชนทางที่จะไปอ.บ้านแพ้ว
ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณพชรพล
02-338-1155-7, 086-378-6964
งานในบริษัทเดียวกัน