สำหรับบริษัท
• ฝึกอบรมพนักงานใหม่และควบคุมคุณภาพการให้บริการพนักงาน Call Center Agent
• ฝึกอบรมพนักงานในส่วนของการให้บริการ อาทิเช่น ทักษะในการสนทนาทางโทรศัพท์ , Scrip ในการสนทนา , Service Mind
• สามารถเข้าใจใน Product และเทรนด์ให้กับพนักงานได้
• ตรวจไฟล์เสียง
• สามารถจัดทำ Presentation การนำเสนอได้
• ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• จบปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ด้าน Trainer Call Center หรือ Trainer Telesales อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
• หากจบสาขาวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีความรับผิดชอบในงาน
• มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและมีความน่าเชื่อถือ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สวัสดิการ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
สถานที่ทำงาน
อาคาร MS Siam พระราม3
ติดต่อ
คุณธารทิพย์
099-336-3339
งานในบริษัทเดียวกัน