สำหรับบริษัท
- ทดสอบและวิเคราะห์น้ำหน้างาน
- งานบริการหลังการขาย
- ทำรายงานผลวิเคราะห์น้ำ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา เคมี
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย-หญิง
- อายุ 22 – 30 ปี
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, หรือเทียบเท่า
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- เดินทางต่างจังหวัดได้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ/ทันตกรรม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างจังหวัด
- คอมมิชชั่น
- โบนัสปีละ 2 ครั้ง
- กิจกรรมสันทนาการ,งานเลี้ยงปีใหม่
- ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
สถานที่ทำงาน
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณกมลชนก
02-744-9911 ต่อ 119,129
หมดอายุ