สำหรับบริษัท
- ดูแล Platform ของบริษัท เช่น Facebook , Line และWebsite
- ดูแลการยิงโฆษณาทาง Facebook
- คิด Contents และจัดทำสื่อ Infographic
- วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนทางด้านการตลาด
- สื่อสารการตลาด และกิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์
- สำรวจความพึงพอใจลูกค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในเรื่องข้อมูลและโปรโมชั่นเกี่ยวกับการตลาด
- ดูแลเอกสารในระบบคุณภาพ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, การตลาดดิจิทัล, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย-หญิง
- อายุ 22 – 30 ปี
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี / สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ Social Media ได้เป็นอย่างดี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ/ทันตกรรม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างจังหวัด
- คอมมิชชั่น
- โบนัสปีละ 2 ครั้ง
- กิจกรรมสันทนาการ,งานเลี้ยงปีใหม่
- ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
สถานที่ทำงาน
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณกมลชนก
02-744-9911 ต่อ 119,129
หมดอายุ