สำหรับบริษัท
- บริหารงานที่เกี่ยวกับคลังวัตถุดิบ การนับสต็อกสินค้า บันทึกการเบิก-จ่ายวัตถุดิบ และอื่นๆ
- บริหารจัดการประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายขายและรถแทงค์ทั้งโรงงาน1และโรงงาน2
- สนับสนุนควบคุมดูแลงานวัตถุดิบและงานบรรจุภัณฑ์
- บริหารจัดการเรื่องความสะอาดบริเวณพื้นที่ดูแลและรายงานความผิดปกติ
- ตรวจเช็คสภาพรถแทงค์และซ่อมบำรุงรักษา
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการโลจิสติกส์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์อย่างน้อย 2-3 ปี และ ด้านคลังวัตถุดิบอย่างน้อย 1 ปี
- ขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความอดทนสูงสามารถรับแรงกดดันจากงานที่รับผิดชอบได้
- สามรถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
รถรับ - ส่งพนักงาน (สำหรับพนักงานประจำสมุทรปราการ)
ยูนิฟอร์ม
เบี้ยขยัน 850 บาทต่อเดือน
ค่ากะ
ค่าอาหารกลางวัน (สำหรับพนักงานประจำสมุทรปราการ)
อาหารกลางวัน อาหารเย็นก่อน OT (สำหรับพนักงานประจำฉะเชิงเทรา)
เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร งานแต่ง และงานศพ
โบนัสประจำปี และเงิน Incentive ประจำเดือน
มีที่พักให้สำหรับพนักงานประจำฉะเชิงเทรา ที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้โรงงาน
ท่องเที่ยวประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรประจำปี
หยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 6 วัน
วันหยุดประเพณีปีละ 13 วัน
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
ค่าเสือม บางตำแหน่ง
ค่าน้ำมันบางตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณชนัญชิดา
02-337-2373-6
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
- บริษัท ฯ มีรถรับ-ส่ง จาก 4 แยกบางนา-บริษัท ฯ
- รถเมล์ จาก 4 แยกบางนา ผ่าน สาย 132 ,356
- รถตู้ จาก 4 แยกบางนา - บางบ่อ
ลงป้ายโอ่งแตก ต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 10 บาท
หมดอายุ