สำหรับบริษัท
- แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อเครื่องจักรมีปัญหา
- ซ่อมเครื่องจักรที่มีปัญหา
- ดูแลระบบแมคคานิคของเครื่องจักรภายในโรงงาน
- ติดตามผลการซ่องบำรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนที่ได้รับมอบหมาย
- อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
รถรับ - ส่งพนักงาน (สำหรับพนักงานประจำสมุทรปราการ)
ยูนิฟอร์ม
เบี้ยขยัน 850 บาทต่อเดือน
ค่ากะ
ค่าอาหารกลางวัน (สำหรับพนักงานประจำสมุทรปราการ)
อาหารกลางวัน อาหารเย็นก่อน OT (สำหรับพนักงานประจำฉะเชิงเทรา)
เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร งานแต่ง และงานศพ
โบนัสประจำปี และเงิน Incentive ประจำเดือน
มีที่พักให้สำหรับพนักงานประจำฉะเชิงเทรา ที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้โรงงาน
ท่องเที่ยวประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรประจำปี
หยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 6 วัน
วันหยุดประเพณีปีละ 13 วัน
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,
ค่าเสือม บางตำแหน่ง
ค่าน้ำมันบางตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณชนัญชิดา
02-337-2373-6
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
- บริษัท ฯ มีรถรับ-ส่ง จาก 4 แยกบางนา-บริษัท ฯ
- รถเมล์ จาก 4 แยกบางนา ผ่าน สาย 132 ,356
- รถตู้ จาก 4 แยกบางนา - บางบ่อ
ลงป้ายโอ่งแตก ต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 10 บาท .
หมดอายุ