สำหรับบริษัท
• วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย, ประเภทลูกค้า เพื่อสรุปเป็นรายงานได้
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
• เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาสถิติ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• มีทักษะด้าน SQL, Excel
• สามารถใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ เช่น Power BI, Tableau
• สามารถวิเคราะข้อมูลและสรุปเป็นรายงานได้
สวัสดิการ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
สถานที่ทำงาน
อาคาร MS Siam พระราม3
ติดต่อ
คุณธารทิพย์
099-336-3339
งานในบริษัทเดียวกัน