สำหรับบริษัท
- สามารถบริหารทีมขาย สร้างทีมขายและยอดขายให้ประสบความสำเร็จ
- ดูแลและ ให้บริการรวมถึงแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที
- หากมีความรู้ความสามารถด้านการทำตลาดออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความสามรถพิเศษด้านการ โปรโมทเพจ อินตราแกรม และโซเชียลมีเดีย จะพิจารณะเป็นพิเศษ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศหญิง อายุ 34-45 ปี
- มีความรับผิดชอบ และทัศนคติที่ดี
- มีใจรักในการบริการ ดูแลลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจที่สุด
- บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- ประกันสังคม
- หอพักพนักงาน
- งานเลี้ยงประจำปี
- โบนัส
สถานที่ทำงาน
GWM ศรีราชา
GWM ชลบุรี
ติดต่อ
คุณพัชรา
033-641-888 ต่อ 110 หรือ 091-808-3797
หมดอายุ