สำหรับบริษัท
• รับผิดชอบงานสรรหา-คัดเลือก ให้ได้ในเวลาที่กำหนด
• จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
• จบปริญญาตรี บริหารงานบุคคล/ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการสรรหาและคัดเลือกไม่น้อยกว่า 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
• มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
สถานที่ทำงาน
อาคาร MS Siam พระราม3
ติดต่อ
คุณธารทิพย์
099-336-3339
งานในบริษัทเดียวกัน